Kliknij tutaj, aby wyświetlić SWOJE banery na tej stronie i płać tylko za sukces

Wspomnienia Azerbejdżan Najświeższe wiadomości podróżnicze Kraj | Region Spotkania (MICE) Aktualności Ludzie Turystyka Wiadomości z podróży

UNWTO: Turystyka jest globalną siłą napędową wzrostu i rozwoju

0a1a-211
0a1a-211

Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO) spotkała się w Baku w Azerbejdżanie na 110. Sesji Rady Wykonawczej (16-18 czerwca). Na spotkaniu państwa członkowskie zatwierdziły postępy i plany na przyszłość Organizacji, jak przedstawił sekretarz generalny Zurab Pololikashvili, oraz gorąco powitały udział Stanów Zjednoczonych w badaniu możliwości ponownego przyłączenia się UNWTO.

Przy wzroście międzynarodowych przyjazdów turystycznych o 4% w pierwszym kwartale 2019 r., po 6% wzroście w 2018 r., agencja ONZ odpowiedzialna za promowanie odpowiedzialnej, zrównoważonej i powszechnie dostępnej turystyki spotkała się w Azerbejdżanie na 110. sesji jego Rada Wykonawcza. Rada przynosi UNWTO Państwa członkowskie wspólnie w rozmowach na najwyższym szczeblu na temat kierunku globalnego sektora turystyki.

„To ogromna przyjemność być w dynamicznym mieście Baku na 110. Sesji Rady Wykonawczej” – powiedział Pololikashvili. „Rada Wykonawcza daje UNWTO państw członkowskich szczegółowy przegląd UNWTOdziałań i postępów w ciągu poprzedniego roku, a także przedstawia kluczowe zalecenia dotyczące przyszłej ścieżki. Nasz pobyt w Baku dał nam doskonałą okazję do omówienia wyzwań związanych z ciągłym wzrostem liczby turystów, w tym poprzez tworzenie większej liczby lepszych miejsc pracy oraz dążenie do równości płci. Dziękuję wszystkim państwom członkowskim za zaangażowanie w: UNWTOi dziękuję Stanom Zjednoczonym za ich obecność i otwartość na możliwość ponownego przyłączenia się i współpracy z nami, aby uczynić turystykę siłą napędową wzrostu i równości”.

Pan Fuad Nagiyev, szef Państwowej Agencji Turystycznej Republiki Azerbejdżanu, wyraził poparcie dla UNWTOmisję, zauważając, że to „zaszczyt” dla kraju, który został wybrany na gospodarza 110. Sesji Rady Wykonawczej.

"UNWTO wydarzenia, w tym Rada Wykonawcza, są świetną platformą promowania potencjału turystyki oraz tworzenia i rozwijania dobrych relacji roboczych z obydwoma UNWTO i jej państwa członkowskie” – dodał Nagiyev.

Spełnienie UNWTOwizja turystyki jako siły dobra

Państwa członkowskie z zadowoleniem przyjęły postępy poczynione jako UNWTO pracuje nad realizacją obecnej wizji zarządzania. W szczególności pięć priorytetów leżących u podstaw mandatu sekretarza generalnego Pololikashvili obejmuje uczynienie turystyki inteligentniejszą poprzez uwzględnienie innowacji i transformacji cyfrowej oraz rosnącą konkurencję i przedsiębiorczość w tym sektorze. Jednocześnie uczynienie z turystyki wiodącego źródła większej liczby lepszych miejsc pracy oraz czołowego dostawcy edukacji i szkoleń jest kolejnym z UNWTOpriorytety.

Państwa członkowskie, które spotkały się w Baku, zostały poinformowane o postępach, jakie osiągnięto w celu uczynienia turystyki bardziej integracyjnej, bezproblemowej oraz środków ochrony i promowania dziedzictwa społecznego i kulturowego oraz zrównoważenia środowiskowego. Dodatkowo postępy poczynione w nowo uruchomionych 'UNWTO Agenda dla Afryki 2030' została przyjęta z zadowoleniem. Odważny czteroletni plan ma na celu wykorzystanie potencjału turystyki w Afryce, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki jako siły napędowej łagodzenia ubóstwa, tworzenia miejsc pracy i rozwoju zawodowego.

Usprawnienie instytucjonalne i stabilność finansowa

Rada Wykonawcza zatwierdziła również najnowsze pozytywne wyniki finansowe i reformy strukturalne wdrożone przez Sekretarza Generalnego, które odzwierciedlają ciągłe dążenie do zagwarantowania trwałości gospodarczej Organizacji.
Na poziomie instytucjonalnym UNWTO potwierdziło swoje zaangażowanie na rzecz różnorodności i przejrzystości. Organizacja posuwa się naprzód w tworzeniu nowej Ramowej konwencji o etyce w turystyce. Konwencja ta przynosi UNWTO zgodne z większością innych agencji ONZ, aw szczególności dostarczy państwom członkowskim jasnych wytycznych dotyczących uczynienia ich krajowych sektorów turystyki motorami wzrostu i włączenia społecznego.

Spotkanie w Baku obchodzono jako UNWTO przygotowuje się do 23. Sesji Zgromadzenia Ogólnego, która ma się odbyć we wrześniu w Sankt Petersburgu w Federacji Rosyjskiej. Odbywające się co dwa lata Zgromadzenie Ogólne jest najważniejszym spotkaniem na wysokim szczeblu światowych ministrów turystyki i sektora prywatnego na świecie.

Podobne wiadomości

O autorze

Główny redaktor przydziału

Naczelnym redaktorem przydziału jest Oleg Siziakov

Dzielić się z...