Kategoria - Wiadomości podróżnicze do Gabonu

Gabon, kraj wzdłuż atlantyckiego wybrzeża Afryki Środkowej, ma znaczące obszary chronionych parków. Zalesiony teren przybrzeżny słynnego Parku Narodowego Loango stanowi schronienie dla różnorodnych gatunków dzikich zwierząt, od goryli i hipopotamów po wieloryby. Park Narodowy Lopé składa się głównie z lasów deszczowych. Park Narodowy Akanda słynie z namorzynów i plaż pływowych.