Nowe priorytety obsługi naziemnej: braki siły roboczej, modernizacja, bezpieczeństwo

Nowe priorytety obsługi naziemnej: braki siły roboczej, modernizacja, bezpieczeństwo.
Nowe priorytety obsługi naziemnej: braki siły roboczej, modernizacja, bezpieczeństwo.

Bezpieczeństwo 

Światowe standardy są podstawą bezpiecznych operacji. Dwa kluczowe narzędzia dla pracowników obsługi naziemnej to podręcznik operacji naziemnych IATA (IGOM) oraz audyt bezpieczeństwa operacji naziemnych IATA (ISAGO).

IGOM: IATA wezwała branżę obsługi naziemnej do przyspieszenia globalnego przyjęcia IGOM w celu zapewnienia ogólnoświatowej spójności operacyjnej i bezpieczeństwa. Aby to wspierać, IATA uruchomiła portal IGOM. Przyjazna dla użytkownika platforma internetowa, na której linie lotnicze i operatorzy obsługi naziemnej mogą dzielić się wynikami analizy luk między procedury i IGOM, oferując globalny punkt odniesienia dla harmonizacji i efektywności jazdy.

ISAGO: IATA wezwała rządy do uznania ISAGO w swoich ramach regulacyjnych dotyczących nadzoru. Przyniesie to znaczące korzyści, w tym większą harmonizację, wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) przez obsługę naziemną oraz zmniejszenie liczby powtarzających się audytów, z którymi borykają się dostawcy. 

„Celem jest globalne przyjęcie IGOM i ISAGO. Portal internetowy IATA wzmocni ten wysiłek” – powiedziała Mejstrikova.

Cyfryzacja i modernizacja 

Cyfryzacja może prowadzić do usprawnień procesów, które będą miały kluczowe znaczenie dla poprawy obu i produktywność. Kluczowym motorem cyfryzacji/modernizacji jest inicjatywa CEDAR (Connected Ecological Digital Autonomous Ramp), która koncentruje się na:

  • Cyfryzacja samolotów zawróciła 
  • Modernizacja urządzeń i procesów obsługi naziemnej 
  • Ulepszony projekt stoiska

„Wykorzystywanie danych w celu poprawy bezpieczeństwa i wydajności ma kluczowe znaczenie dla branży obsługi naziemnej. CEDAR to plan rozwiązania tego problemu. Ogólnym celem jest umożliwienie podejmowania decyzji operacyjnych w oparciu o dane, które obniżą koszty, poprawią wydajność i przyczynią się do zerowego zaangażowania w branży” – powiedziała Mejstrikova.

Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail

Podobne wiadomości