Kliknij tutaj, jeśli to jest Twoja informacja prasowa!

Argentyna, Kolumbia, Namibia i Peru nie powinny mieć ograniczeń w podróżowaniu

Informacja prasowa
Scenariusz Dmytro Makarowa

W następstwie przeglądu na podstawie zalecenia w sprawie stopniowego znoszenia tymczasowych ograniczeń w podróżowaniu do UE, które nie są niezbędne, Rada zaktualizowała wykaz krajów, specjalnych regionów administracyjnych oraz innych podmiotów i władz terytorialnych, w odniesieniu do których należy znieść ograniczenia w podróżowaniu. Do listy dodano w szczególności Argentynę, Kolumbię, Namibię i Peru. 

Nieistotne podróże do UE z krajów lub podmiotów niewymienionych w załączniku I podlegają czasowemu ograniczeniu podróży. Pozostaje to bez uszczerbku dla możliwości zniesienia przez państwa członkowskie tymczasowego ograniczenia w podróżach do UE, które nie są niezbędne dla w pełni zaszczepionych podróżnych. 

Jak określono w zaleceniu Rady, wykaz ten będzie nadal weryfikowany co dwa tygodnie i, w razie potrzeby, aktualizowany. 

W oparciu o kryteria i warunki określone w rekomendacji, od 28 października 2021 r. państwa członkowskie powinny stopniowo znosić ograniczenia w podróżowaniu na granicach zewnętrznych dla mieszkańców następujących państw trzecich: 

Argentyna (nowa) 

Australia

Bahrajn

Kanada

Chile

Kolumbia (nowa) 

Jordania

Kuwejt

Namibia (nowe) 

Nowa Zelandia

Peru (nowe) 

Katar

Rwandy

Arabia Saudyjska

Singapur

Korea Południowa

Ukraina

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Urugwaj

Chiny, z zastrzeżeniem potwierdzenia wzajemności 

Ograniczenia w podróży powinny być również stopniowo znoszone dla specjalnych regionów administracyjnych Chin, Hongkongu i Makau. 

W ramach kategorii podmiotów i władz terytorialnych, które nie są uznawane za państwa przez co najmniej jedno państwo członkowskie, ograniczenia w podróżowaniu do Tajwanu również powinny być stopniowo znoszone. 

Mieszkańcy Andory, Monako, San Marino i Watykanu powinni być uznawani za mieszkańców UE do celów niniejszego zalecenia. 

W dniu 20 maja 2021 r. zaktualizowano kryteria określania państw trzecich, w odniesieniu do których należy znieść obecne ograniczenie podróżowania. Obejmują one sytuację epidemiologiczną i ogólną reakcję na COVID-19, a także wiarygodność dostępnych informacji i źródeł danych. W każdym przypadku należy również uwzględniać wzajemność. 

Kraje stowarzyszone w ramach Schengen (Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria) również biorą udział w tym zaleceniu.

Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail

O autorze

Dmytro Makarowa

Zostaw komentarz