24/7 eTV BreakingNewsPokaż :
BRAK DŹWIĘKU? Kliknij czerwony symbol dźwięku w lewym dolnym rogu ekranu wideo
Afrykańska Rada Turystyki Najświeższe wiadomości międzynarodowe Najświeższe wiadomości podróżnicze Wiadomości rządowe Zdrowie Aktualności Nowości Ludzie Przebudowa Trendy teraz Wiadomości z USA Różne wiadomości

Ludzie nasilający się podczas pandemii dzięki zapierającym dech w piersiach innowacjom

Bill Gates
Bill Gates

Bill Gates ma przesłanie dla świata.

Nowe dane pokazują, że świat zintensyfikował się, aby zapobiec najgorszym scenariuszom; zwraca uwagę na potrzebę długoterminowych inwestycji w celu zapewnienia sprawiedliwego ożywienia i stałego postępu w realizacji Globalnych Celów, znanych jako Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail
  • Fundacja Billa i Melindy Gatesów opublikowała dziś swój piąty doroczny raport bramkarzy, zawierający zaktualizowany globalny zestaw danych ilustrujących niekorzystny wpływ pandemii na postępy w realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ (cele globalne). 
  • Tegoroczny raport, którego współautorami są Bill Gates i Melinda French Gates, współprzewodniczący Fundacji Billa i Melindy Gates, pokazuje, że dysproporcje spowodowane przez COVID-19 pozostają wyraźne, a ci, którzy najbardziej zostali dotknięci pandemią, będą najwolniejszy do odzyskania.
  • Z powodu COVID-19 dodatkowe 31 milionów ludzi zostało zepchniętych w skrajne ubóstwo w 2020 r. w porównaniu z 2019 r. I chociaż 90% rozwiniętych gospodarek odzyska do przyszłego roku poziom dochodu na mieszkańca sprzed pandemii, tylko jedna trzecia niskiego i średniego oczekuje się tego od gospodarek dochodowych. 

Na szczęście, pośród tych zniszczeń, świat zrobił krok w kierunku odwrócenia niektórych z najgorszych scenariuszy. W zeszłorocznym raporcie bramkarzy Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) przewidział spadek o 14 punktów procentowych w globalnym zasięgu szczepień – skutecznie wymazując 25 lat postępu w ciągu 25 tygodni. Nowa analiza IHME pokazuje, że spadek, choć wciąż nie do zaakceptowania, był tylko połową tego, czego oczekiwano. 

W raporcie współprzewodniczący podkreślają „zapierającą dech w piersiach innowację”, która była możliwa tylko dzięki globalnej współpracy, zaangażowaniu i inwestycjom na przestrzeni dziesięcioleci. Przyznają, że unikanie najgorszych scenariuszy jest godne pochwały, ale zauważają, że to nie wystarczy. Aby zapewnić naprawdę sprawiedliwe ożywienie po pandemii, wzywają oni do długoterminowych inwestycji w zdrowie i gospodarki – takich jak te, które doprowadziły do ​​szybkiego rozwoju szczepionki COVID-19 – w celu przyspieszenia wysiłków naprawczych i przywrócenia świata na właściwe tory osiągnąć Globalne Cele. 

„[Ostatni rok] utwierdził nas w przekonaniu, że postęp jest możliwy, ale nie nieunikniony” – piszą współprzewodniczący. „Jeżeli uda nam się rozwinąć najlepsze z tego, co widzieliśmy w ciągu ostatnich 18 miesięcy, możemy w końcu powstrzymać pandemię i ponownie przyspieszyć postęp w rozwiązywaniu podstawowych problemów, takich jak zdrowie, głód i zmiany klimatyczne”.

Raport podkreśla nieproporcjonalny wpływ ekonomiczny, jaki pandemia wywarła na kobiety na całym świecie. Zarówno w krajach o wysokich, jak i niskich dochodach kobiety bardziej niż mężczyźni ucierpiały w wyniku globalnej recesji wywołanej pandemią. 

„Kobiety napotykają bariery strukturalne w każdym zakątku świata, przez co są bardziej podatne na skutki pandemii” – powiedziała Melinda French Gates. „Inwestując teraz w kobiety i eliminując te nierówności, rządy mogą pobudzić bardziej sprawiedliwe ożywienie gospodarcze, jednocześnie wzmacniając swoje gospodarki przed przyszłymi kryzysami. To nie tylko właściwa rzecz, ale mądra polityka, która przyniesie korzyści wszystkim”.

Raport pokazuje również, w jaki sposób tak zwany „cud” szczepionek COVID-19 był wynikiem dziesięcioleci inwestycji, polityk i partnerstw, które ustanowiły infrastrukturę, talenty i ekosystemy niezbędne do ich szybkiego wdrożenia. Jednak systemy, które pozwoliły na bezprecedensowy rozwój i wdrożenie szczepionki COVID-19, istnieją głównie w krajach zamożnych, w wyniku czego świat nie odniósł równych korzyści. 

„Brak równego dostępu do szczepionek COVID-19 to tragedia dla zdrowia publicznego” – powiedział Bill Gates. „Stajemy w obliczu bardzo realnego ryzyka, że ​​w przyszłości bogate kraje i społeczności zaczną traktować COVID-19 jako kolejną chorobę ubóstwa. Nie możemy powstrzymać pandemii, dopóki wszyscy, niezależnie od miejsca zamieszkania, nie będą mieli dostępu do szczepionek”.

Ponad 80% wszystkich szczepionek przeciwko COVID-19 podano do tej pory w krajach o wysokim i wyższym średnim dochodzie, a niektóre zapewniają dwu- lub trzykrotnie większą liczbę, aby mogły pokryć dawki przypominające; mniej niż 1% dawek podano w krajach o niskich dochodach. Co więcej, dostęp do szczepionek COVID-19 był silnie skorelowany z lokalizacjami, w których prowadzone są badania i rozwój szczepionek oraz możliwości produkcyjne. Chociaż Afryka jest domem dla 17% światowej populacji, na przykład ma mniej niż 1% światowych możliwości produkcji szczepionek. 

Ostatecznie raport wzywa świat do inwestowania w badania i rozwój, infrastrukturę i innowacje w miejscach bliższych ludziom, którzy mogą na tym skorzystać.

„Musimy inwestować w lokalnych partnerów, aby wzmocnić zdolność naukowców i producentów w krajach o niższych dochodach do tworzenia potrzebnych im szczepionek i leków” – powiedział dyrektor generalny Gates Foundation Mark Suzman. „Jedynym sposobem, w jaki rozwiążemy nasze największe problemy zdrowotne, jest skorzystanie z innowacji i talentu ludzi na całym świecie.

Pod wieloma względami pandemia sprawdziła nasz optymizm. Ale to nie zniszczyło.

W najtrudniejszych okolicznościach, jakie można sobie wyobrazić, byliśmy świadkami zapierających dech w piersiach innowacji.

Widzieliśmy, jak szybko możemy zmienić nasze zachowanie, jako jednostki i jako społeczeństwa, gdy wymagają tego okoliczności.

A dzisiaj możemy również zgłosić, że ludzie w każdej części świata podejmują działania, aby chronić postępy w rozwoju, które poczyniliśmy przez dziesięciolecia – jeśli chodzi o cele zrównoważonego rozwoju, przynajmniej jeśli chodzi o wpływ trwającej pandemii COVID-19 mogło być znacznie gorzej.

To był rok, który utwierdził nas w przekonaniu, że postęp jest możliwy, ale nie nieunikniony. Wysiłek, jaki wkładamy w to, ma ogromne znaczenie. I jako niecierpliwi optymiści wierzymy, że możemy zacząć uczyć się na dotychczasowych sukcesach i porażkach pandemii. Jeśli uda nam się rozwinąć najlepsze z tego, co widzieliśmy w ciągu ostatnich 18 miesięcy, możemy w końcu zatrzymać pandemię i ponownie przyspieszyć postęp w rozwiązywaniu podstawowych problemów, takich jak zdrowie, głód i zmiany klimatyczne.

Jakie są rozwiązania, które pomagają w wyścigu do zakończenia pandemii? Zobacz, jak Bill Gates i trzech bramkarzy podkreślają narzędzia używane do walki z COVID.

Przeczytaj raport:

Dane opowiadają zaskakującą historię

W ciągu ostatniego roku niemożliwe było zignorowanie ogromnych różnic nie tylko w tym, kto zachorował, a kto zmarł, ale także kto musiał chodzić do pracy, kto mógł pracować z domu i kto całkowicie stracił pracę. Nierówności w zdrowiu są tak stare, jak same systemy opieki zdrowotnej, ale dopiero globalna pandemia z całą mocą przypomniała światu o ich konsekwencjach.

Miliony więcej w skrajnym ubóstwie

Dla wielu ekonomiczne skutki pandemii są nadal poważne i trwałe. Wiemy, że możemy wydawać się nieprawdopodobnymi posłańcami w tym temacie — jesteśmy dwoma najbardziej szczęśliwymi ludźmi na świecie. A pandemia jeszcze bardziej to wyjaśniła. Ludzie tacy jak my przetrwali pandemię w dobrej formie, podczas gdy ci, którzy są najbardziej narażeni, zostali dotknięci najmocniej i prawdopodobnie najwolniej będą wracać do zdrowia. Dodatkowe 31 milionów ludzi na całym świecie zostało zepchniętych do skrajnego ubóstwa w wyniku COVID-19. Chociaż mężczyźni są o 70% bardziej narażeni na śmierć z powodu COVID-19, kobiety nadal są nieproporcjonalnie dotknięte gospodarczymi i społecznymi skutkami pandemii: oczekuje się, że w tym roku zatrudnienie kobiet na całym świecie pozostanie o 13 milionów miejsc pracy poniżej poziomu z 2019 r. oczekuje się, że zatrudnienie w dużej mierze powróci do poziomu sprzed pandemii.

Chociaż warianty grożą osłabieniem postępu, jaki poczyniliśmy, niektóre gospodarki zaczynają się odradzać, niosąc ze sobą ponowne otwieranie firm i tworzenie miejsc pracy. Ale powrót do zdrowia jest nierówny między krajami, a nawet wewnątrz nich. Na przykład do przyszłego roku oczekuje się, że 90% rozwiniętych gospodarek odzyska poziom dochodu na mieszkańca sprzed pandemii, podczas gdy tylko jedna trzecia gospodarek o niskich i średnich dochodach ma zrobić to samo. Wysiłki na rzecz zmniejszenia ubóstwa są w stagnacji – a to oznacza, że ​​prawie 700 milionów ludzi, zdecydowana większość w krajach o niskich i średnich dochodach, ma pozostać pogrążonych w skrajnym ubóstwie w 2030 roku.

Rosnące luki w edukacji

Podobną historię obserwujemy, jeśli chodzi o edukację. Przed pandemią dziewięcioro na dziesięć dzieci w krajach o niskich dochodach nie było już w stanie przeczytać i zrozumieć podstawowego tekstu, w porównaniu do jednego na dziesięć dzieci w krajach o wysokim dochodzie.

Wczesne dowody sugerują, że straty w nauce będą największe wśród marginalizowanych grup. Rosnące dysproporcje edukacyjne stwierdzono również w krajach bogatych. Na przykład w Stanach Zjednoczonych straty w nauce wśród uczniów trzeciej klasy czarnych i latynoskich były średnio dwukrotnie wyższe niż w przypadku białych i azjatyckich uczniów amerykańskich. Utrata nauki wśród trzecioklasistów ze szkół o wysokim poziomie ubóstwa była trzykrotnie wyższa niż w przypadku ich rówieśników ze szkół o niskim poziomie ubóstwa.

Więcej dzieci zaginionych szczepionek

Tymczasem światowe wskaźniki rutynowych szczepień dzieci spadły do ​​poziomu ostatnio obserwowanego w 2005 r. Od początku pandemii do powrotu do zdrowia w drugiej połowie 2020 r. ponad 30 milionów dzieci na całym świecie nie otrzymało szczepień — to 10 milionów więcej z powodu pandemii. Możliwe, że wiele z tych dzieci nigdy nie nadrobi zastrzyków.

Ale tutaj dane nas zaskoczyły: rok temu informowaliśmy, że Institute for Health Metrics and Evaluation szacuje, że zasięg szczepionek spadnie o 14 punktów procentowych na całym świecie w 2020 roku, co oznaczałoby 25 lat postępu. Ale na podstawie nowszych danych wygląda na to, że faktyczny spadek liczby szczepionek – choć był druzgocący – był tylko o połowę mniejszy.

Ludzie nabierają tempa

Kontynuując przeglądanie danych, stało się jasne, że nie był to przypadek: w przypadku wielu kluczowych wskaźników rozwoju świat zrobił krok naprzód w ciągu ostatniego roku, aby uniknąć najgorszych scenariuszy.

Weźmy na przykład malarię, która od dawna jest jedną z najbardziej niesprawiedliwych chorób na świecie: 90% przypadków malarii występuje w Afryce. W ubiegłym roku Światowa Organizacja Zdrowia przewidziała poważne zakłócenia w podstawowych działaniach na rzecz zapobiegania malarii, które mogą cofnąć postęp o 10 lat – i spowodować dodatkowe 200,000 7.6 zgonów z powodu choroby, której można zapobiec. Ta prognoza skłoniła wiele krajów do podjęcia działań mających na celu zapewnienie dystrybucji moskitier oraz udostępnienie testów i leków przeciwmalarycznych. Benin, gdzie malaria jest główną przyczyną śmierci, znalazł nawet sposób na innowacje w środku pandemii: stworzyli nowy, zdigitalizowany system dystrybucji moskitier nasączanych środkiem owadobójczym, dostarczając 20 miliona siatek do domów w całym kraju w zaledwie XNUMX dni.

Agent Jean Kinhouande rozprowadza moskitiery w dzielnicy Agla w Kotonu w Beninie, by walczyć z malarią pomimo pandemii COVID-19. (Zdjęcie: Yanick Folly/AFP za pośrednictwem Getty Images, 28 kwietnia 2020 r.)
Cotonou, BeninPhoto dzięki uprzejmości Yanick Folly / AFP za pośrednictwem Getty Images

Zasługują na wdzięczność świata.

Oczywiście pełne zrozumienie pełnego zakresu wpływu pandemii na cele zrównoważonego rozwoju zajmie lata, ponieważ dostępnych będzie coraz więcej lepszych danych. I te dane nie umniejszają bardzo realnego cierpienia, jakie pandemia spowodowała dla ludzi na całym świecie – daleko od tego. Ale fakt, że możemy wskazywać na pozytywne oznaki pośród światowej pandemii raz na pokolenie, jest niezwykły. Z jedną ręką związaną za plecami niezliczone osoby, organizacje i kraje zrobiły wszystko, aby wprowadzać innowacje, dostosowywać się i budować odporne systemy, i za to zasługują na wdzięczność świata.

Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail

O autorze

Juergen T Steinmetz

Juergen Thomas Steinmetz nieprzerwanie pracuje w branży turystycznej i turystycznej, odkąd był nastolatkiem w Niemczech (1977).
Założył eTurboNews w 1999 r. jako pierwszy biuletyn online dla światowej branży turystycznej.

Zostaw komentarz